om Erling Røed Larsen

Bli kjent med Erling Røed Larsen

Erling Røed Larsen deltar ofte i debatter og elsker å forklare faget samfunnsøkonomi. Røed Larsen har også blitt kåret til årets beste professor på Executive-programmet ved Handelshøyskolen BI.

OM ERLING RØED LARSEN

Erling Røed Larsen (født 1968) er samfunnsøkonom, professor og forfatter. Røed Larsen er fra Larvik og tok doktorgrad i økonomi ved universitetet Berkeley i California. Han jobber som forskningssjef i Housing Lab, professor, forfatter, samfunnsøkonom og seniorøkonom, og han ønsker å gjøre samfunnsøkonomi populært og lettfattelig. I årene 2005-2011 skrev han en månedlig spalte kalt Signert, og deretter gikk han over til å skrive spalten Ukeslutt. Røed Larsen har også skrevet flere populærvitenskapelige bøker om samfunnsøkonomi. Den første het ”Alt du vil vite om samfunnsøkonomi – men aldri har våget å spørre om”, som kom ut i 2004. Boka ble solgt i dobbelt så mange eksemplarer som forventet, og forlaget inngikk kontrakt om en ny bok. Boka ”Økonomi på trikken” kom ut i 2007, og i 2009 kom boka ”Finanskrise! Lånefest, boligboble – og dagen derpå.”

Han grunnla sitt eget forlag i 2012, og den første boka som ble utgitt der, var hans egen bok ”Penger”. I tillegg til å skrive bøker, har han skrevet rundt tjue artikler i ulike tidsskrifter og mer enn 100 kronikker i Aftenposten. Han deltar jevnlig på vitenskapelige konferanser og er en ivrig foredragsholder som elsker å formidle kunnskap om samfunnsøkonomi. Han leder forskningssenteret Housing Lab ved OsloMet. Erling Røed Larsen er kjent for å skrive lettfattelige bøker og artikler om økonomi, og denne formidlingsevnen tar han også med seg når han holder foredrag. Som en av de mest kjente og siterte forskerne hos Statistisk sentralbyrå, tenker han samfunnsøkonomi hver dag, men han tilbringer gjerne mer tid utenfor kontoret, som formidler, i stedet for å grave seg ned i papirer. Han jobber som taler og foredragsholder, og er så populær at han noen ganger må takke nei til oppdrag. Hvis du vil bestille et foredrag med Erling Røed Larsen gjelder det altså å være tidlig ute. Du kan føle deg trygg på at du får et lærerikt foredrag, for Røed Larsen har solid faglig bakgrunn.

Erling Røed Larsen er forskningssjef i Housing Lab, professor, forfatter, samfunnsøkonom og seniorøkonom, og han ønsker å gjøre samfunnsøkonomi populært. Han har også fått 24 forskningsartikler publisert i internasjonale tidsskrifter. I tillegg har han vært spaltist i Aftenposten.


I årene 2005-2011 skrev han en månedlig spalte kalt Signert, og deretter gikk han over til å skrive spalten Ukeslutt. Nå opptrer spalten noe mer sporadisk. Røed Larsen har også skrevet flere populærvitenskapelige bøker om samfunnsøkonomi. Den første het ”Alt du vil vite om samfunnsøkonomi – men aldri har våget å spørre om”, som kom ut i 2004. Boka ble solgt i dobbelt så mange eksemplarer som forventet, og forlaget inngikk kontrakt om en ny bok.


Boka ”Økonomi på trikken” kom ut i 2007, og i 2009 kom boka ”Finanskrise! Lånefest, boligboble – og dagen derpå.” Boka "Penger" kom ut i 2012. «Økonomi i sofakroken» kom i 2017.

Du kan bestille ulike foredrag med Erling Røed Larsen. Foredraget "Verdensøkonomiens tilstand og utsikter" tar opp aktuelle problemstillinger innen økonomisk og politisk utvikling i Europa, USA og Kina. Foredraget "Norsk økonomi" tar opp temaer som kostnadsnivået i Norge, og bruken av oljepenger. I foredraget "Produktivitet er alt" snakker Røed Larsen om viktigheten av produktivitet, både for enkeltpersoner og bedrifter, men også for hele landet.

Foredraget Penger handler naturlig nok om penger og pengenes historie. Også i dette foredraget snakker Røed Larsen om det norske prisnivået og hva oljepengene kan brukes til og ikke.
Du kan også bestille foredraget Det norske boligmarkedet, som er spesielt tilpasset til aktører innen boligmarkedet. Lær om årsakene til prisutviklingen og hvorfor boligmarkedet er så viktig.

Du får lære om ulike enkeltfaktorer som er avgjørende for boligmarkedet.

Erling Røed Larsen bøker

Penger

I "Penger" ønsker professor Erling Røed Larsen både å underholde og undervise. Det er en populærvitenskapelig bok om alt som har med penger å gjøre. Den krever ingen forkunnskaper. Han svarer på spørsmål som: * Kan Norges Bank bare trykke penger? * Er det oljepengene som gjør at norske priser er så høye? * Hvordan forvalter du dine sparepenger? * Var det penger som skapte finanskrisen - og hvor ble de av? * Hvor lenge har mennesket brukt penger? * Hvordan fungerte pengesystemet da myntene var laget av gull? * Hvordan utvikler valutakurser seg? * Hvorfor koster en Big Mac så mye i noen land og så lite i andre land? * Hvorfor er det arbeidstimene - og ikke oljepengene - som er Norges lommebok?

Erling Røed Larsen

Kontakt og book Erling røed Larsen

BESTILL ET FOREDRAG MED ERLING RØED LARSEN ALLEREDE I DAG

Vær tidlig ute, for han er en populær foredragsholder som holder spennende foredrag.

Du kan raskt og enkelt sende en forespørsel på et foredrag med Erling Røed Larsen – selvfølgelig helt uten forpliktelser. Du får lynrask tilbakemelding om pris, dato og annet.