Erling Røed Larsen foredrag

Velg et spennende foredrag med Erling Røed Larsen

Lær om kildene til produktivitet og hvordan den økonomiske suksessen henger sammen med dette. Finn ut mer om den ukjente X-faktoren som får folk til å yte mer.

Erling Røed Larsen foredrag

Verdensøkonomiens tilstand og utsikter

 • I dette foredraget tar Erling opp dagsaktuelle problemstillinger knyttet særlig til den økonomiske og politiske utviklingen i USA, Kina og Europa.
 • Han ser på USAs omstillingsevne, Kinas handelsbalanse og utfordringene med euroen.

Erling Røed Larsen foredrag

Norsk økonomi

 • Her tar Røed Larsen opp svært hyppig stilte spørsmål som ‘Hvorfor er det så dyrt i Norge’ og ‘Hvorfor kan vi ikke bare bruke oljepengene?’
 • Han forklarer hvordan norsk kostnadsnivå kan føres tilbake til oppdagelsen av olje i 1969 – og mekanismene som driver dette.
 • I tillegg retter han blikket framover og ser på Norges økonomiske framtid.

Erling Røed Larsen foredrag

Produktivitet er alt

 • I dette foredraget forklarer Røed Larsen hvorfor produktivitet er så viktig – ikke bare for land, men også for bedrifter og enkeltpersoner.
 • Han går gjennom Norges timeregnskap, og forklarer hvordan dette også kan anvendes på bedriftsnivå.
 • Så studerer han produktivitetens kilder, og viser hvordan de henger sammen med økonomisk suksess.
 • Samtidig forteller han at vi ikke vet alt om produktivitet.
 • Det finnes nemlig en X-faktor, som er knyttet til ønsket om å yte.
 • Han tar lytterne med på en detektivhistorie på jakt etter hva vi klarer å si om nettopp X-faktoren.

Erling Røed Larsen foredrag

Penger

 • Erling går gjennom pengenes svært fargerike historie og utvikling.
 • Han ser på dagens euro, og forklarer den politiske bakgrunnen for dens innføring – og de økonomiske utfordringene med den.
 • Han kommer også inn på prisnivået i Norge, hva som kan – og ikke kan – løses med oljepenger, og om det virkelig er slik at Norges Bank kan trykke så mange penger de vil.

Erling Røed Larsen foredrag

Det norske boligmarkedet

 • Foredraget er rettet mot aktører i det norske boligmarkedet og er det mest spesialiserte av de fem foredragene.
 • Alle grunnene til prisutviklingen gjennomgås – én etter én.
 • Røed Larsen forklarer hvorfor boligmarkedet er et av de viktigste markedene i norsk økonomi – muligens bare slått av arbeidsmarkedet.
 • Han går gjennom de seneste forskningsbidragene og ser på en rekke analyser av de ulike enkeltfaktorene som rente, inntekt, sysselsetting, tomtemangel, demografi – og ikke minst psykologi.

Erling Røed Larsen er forskningssjef i Housing Lab, professor, forfatter, samfunnsøkonom og seniorøkonom, og han ønsker å gjøre samfunnsøkonomi populært. Han har også fått 24 forskningsartikler publisert i internasjonale tidsskrifter. I tillegg har han vært spaltist i Aftenposten.


I årene 2005-2011 skrev han en månedlig spalte kalt Signert, og deretter gikk han over til å skrive spalten Ukeslutt. Nå opptrer spalten noe mer sporadisk. Røed Larsen har også skrevet flere populærvitenskapelige bøker om samfunnsøkonomi. Den første het ”Alt du vil vite om samfunnsøkonomi – men aldri har våget å spørre om”, som kom ut i 2004. Boka ble solgt i dobbelt så mange eksemplarer som forventet, og forlaget inngikk kontrakt om en ny bok.


Boka ”Økonomi på trikken” kom ut i 2007, og i 2009 kom boka ”Finanskrise! Lånefest, boligboble – og dagen derpå.” Boka "Penger" kom ut i 2012. «Økonomi i sofakroken» kom i 2017.

Du kan bestille ulike foredrag med Erling Røed Larsen. Foredraget "Verdensøkonomiens tilstand og utsikter" tar opp aktuelle problemstillinger innen økonomisk og politisk utvikling i Europa, USA og Kina. Foredraget "Norsk økonomi" tar opp temaer som kostnadsnivået i Norge, og bruken av oljepenger. I foredraget "Produktivitet er alt" snakker Røed Larsen om viktigheten av produktivitet, både for enkeltpersoner og bedrifter, men også for hele landet.

Foredraget Penger handler naturlig nok om penger og pengenes historie. Også i dette foredraget snakker Røed Larsen om det norske prisnivået og hva oljepengene kan brukes til og ikke.
Du kan også bestille foredraget Det norske boligmarkedet, som er spesielt tilpasset til aktører innen boligmarkedet. Lær om årsakene til prisutviklingen og hvorfor boligmarkedet er så viktig.

Du får lære om ulike enkeltfaktorer som er avgjørende for boligmarkedet.

Erling Røed Larsen bøker

Penger

I "Penger" ønsker professor Erling Røed Larsen både å underholde og undervise. Det er en populærvitenskapelig bok om alt som har med penger å gjøre. Den krever ingen forkunnskaper. Han svarer på spørsmål som: * Kan Norges Bank bare trykke penger? * Er det oljepengene som gjør at norske priser er så høye? * Hvordan forvalter du dine sparepenger? * Var det penger som skapte finanskrisen - og hvor ble de av? * Hvor lenge har mennesket brukt penger? * Hvordan fungerte pengesystemet da myntene var laget av gull? * Hvordan utvikler valutakurser seg? * Hvorfor koster en Big Mac så mye i noen land og så lite i andre land? * Hvorfor er det arbeidstimene - og ikke oljepengene - som er Norges lommebok?

Erling Røed Larsen

Kontakt og book Erling røed Larsen

BESTILL ET FOREDRAG MED ERLING RØED LARSEN ALLEREDE I DAG

Vær tidlig ute, for han er en populær foredragsholder som holder spennende foredrag.

Du kan raskt og enkelt sende en forespørsel på et foredrag med Erling Røed Larsen – selvfølgelig helt uten forpliktelser. Du får lynrask tilbakemelding om pris, dato og annet.