Erling Røed Larsen

Samfunns- og seniorøkonom som gir deg et innblikk i fremtidens økonomi

Forskningssjef, professor, forfatter, samfunns- og seniorøkonom som gløder for å popularisere samfunnsøkonomifaget.

Erling Røed Larsen brenner for samfunnsøkonomi, og ønsker å formidle kunnskapen sin på en engasjerende og lærerik måte. Han holder en rekke ulike foredrag og er en veldig populær foredragsholder som av og til må si nei til oppdrag, så bestill i god tid for å sikre deg et foredrag med Erling Røed Larsen.

Erling Røed Larsen foredrag

Verdensøkonomiens tilstand og utsikter

  • I dette foredraget tar Erling opp dagsaktuelle problemstillinger knyttet særlig til den økonomiske og politiske utviklingen i USA, Kina og Europa.
  • Han ser på USAs omstillingsevne, Kinas handelsbalanse og utfordringene med euroen.

Erling Røed Larsen foredrag

Norsk økonomi

  • Her tar Røed Larsen opp svært hyppig stilte spørsmål som ‘Hvorfor er det så dyrt i Norge’ og ‘Hvorfor kan vi ikke bare bruke oljepengene?’
  • Han forklarer hvordan norsk kostnadsnivå kan føres tilbake til oppdagelsen av olje i 1969 – og mekanismene som driver dette.

Erling Røed Larsen foredrag

Produktivitet er alt

  • I dette foredraget forklarer Røed Larsen hvorfor produktivitet er så viktig – ikke bare for land, men også for bedrifter og enkeltpersoner.
  • Han går gjennom Norges timeregnskap, og forklarer hvordan dette også kan anvendes på bedriftsnivå.
  • Så studerer han produktivitetens kilder, og viser hvordan de henger sammen med økonomisk suksess.

Erling Røed Larsen er forskningssjef i Housing Lab, professor, forfatter, samfunnsøkonom og seniorøkonom, og han ønsker å gjøre samfunnsøkonomi populært. Han har også fått 24 forskningsartikler publisert i internasjonale tidsskrifter. I tillegg har han vært spaltist i Aftenposten.


I årene 2005-2011 skrev han en månedlig spalte kalt Signert, og deretter gikk han over til å skrive spalten Ukeslutt. Nå opptrer spalten noe mer sporadisk. Røed Larsen har også skrevet flere populærvitenskapelige bøker om samfunnsøkonomi. Den første het ”Alt du vil vite om samfunnsøkonomi – men aldri har våget å spørre om”, som kom ut i 2004. Boka ble solgt i dobbelt så mange eksemplarer som forventet, og forlaget inngikk kontrakt om en ny bok.


Boka ”Økonomi på trikken” kom ut i 2007, og i 2009 kom boka ”Finanskrise! Lånefest, boligboble – og dagen derpå.” Boka "Penger" kom ut i 2012. «Økonomi i sofakroken» kom i 2017.

Du kan bestille ulike foredrag med Erling Røed Larsen. Foredraget "Verdensøkonomiens tilstand og utsikter" tar opp aktuelle problemstillinger innen økonomisk og politisk utvikling i Europa, USA og Kina. Foredraget "Norsk økonomi" tar opp temaer som kostnadsnivået i Norge, og bruken av oljepenger. I foredraget "Produktivitet er alt" snakker Røed Larsen om viktigheten av produktivitet, både for enkeltpersoner og bedrifter, men også for hele landet.

Foredraget Penger handler naturlig nok om penger og pengenes historie. Også i dette foredraget snakker Røed Larsen om det norske prisnivået og hva oljepengene kan brukes til og ikke.
Du kan også bestille foredraget Det norske boligmarkedet, som er spesielt tilpasset til aktører innen boligmarkedet. Lær om årsakene til prisutviklingen og hvorfor boligmarkedet er så viktig.

Du får lære om ulike enkeltfaktorer som er avgjørende for boligmarkedet.

Erling Røed Larsen bøker

Penger

I "Penger" ønsker professor Erling Røed Larsen både å underholde og undervise. Det er en populærvitenskapelig bok om alt som har med penger å gjøre. Den krever ingen forkunnskaper. Han svarer på spørsmål som: * Kan Norges Bank bare trykke penger? * Er det oljepengene som gjør at norske priser er så høye? * Hvordan forvalter du dine sparepenger? * Var det penger som skapte finanskrisen - og hvor ble de av? * Hvor lenge har mennesket brukt penger? * Hvordan fungerte pengesystemet da myntene var laget av gull? * Hvordan utvikler valutakurser seg? * Hvorfor koster en Big Mac så mye i noen land og så lite i andre land? * Hvorfor er det arbeidstimene - og ikke oljepengene - som er Norges lommebok?

Erling Røed Larsen

Kontakt og book Erling røed Larsen

Bestill et foredrag med Erling Røed Larsen allerede i dag

Vær tidlig ute, for han er en populær foredragsholder som holder spennende foredrag.

Du kan raskt og enkelt sende en forespørsel på et foredrag med Erling Røed Larsen – selvfølgelig helt uten forpliktelser. Du får lynrask tilbakemelding om pris, dato og annet.